Tamang Times

आज नाग पन्चमी

= आज पुण्य तिथि नाग पंचमी शुभ दिन हो यी अष्ट नाग राजाहरूले सदैब हामी मानवहरूको कल्याण गरून । १) अनन्त २) महापद्म ३) शंखपाल ४) बलहेतु ५) तक्ष्यक ६) बाशुकी ७) कुलिक ८) सेतो पदम ! – तामाङ टाईम्स त्रैमासिक डा. चूडादेब सिंह लामा घिसिङ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *