Tamang Times

हार्दिक निमन्त्रणा ।

जम्बुलिङरि द्नस्युबा रहङ्नि म्होकोन नेपाली,नेपाली भाषी थेन गैरनेपाली ज्योज्यो,आले, नाना,आङा दुघुदा बोगलसे कु आदिवासी दिवसला ल्हानन ज्याबडन्ब मुल्हा |

छ्यामरि नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इजरायल से स्यङबा घेताङरि रहङनिदा म्होजेन मुल्हा |

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *